X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
Code Center

بایگانی برای دسته "بازی و سرگرمی"

دختـــ ــــر بــآس … – سری دوم

بدون نظر

اس ام اس دختر باس, اس ام اس دخترباید چه جوری باشه, دختر باس, دختر باید چطور باشه, دختر باید چه جوری باشه, دختر باید چگون باشد, دختر نباس, دختر نباید چه جوری باشه, عکس های جالب دختر باس, عکس های خاص دختر باس, عکس های دختر باس, عکس های دختر باس چه جوری باشه, عکس های دختر باید, عکس های فیس بوکی دختر باس, پیامک دختر باس

اس ام اس دختر باس, اس ام اس دخترباید چه جوری باشه, دختر باس, دختر باید چطور باشه, دختر باید چه جوری باشه, دختر باید چگون باشد, دختر نباس, دختر نباید چه جوری باشه, عکس های جالب دختر باس, عکس های خاص دختر باس, عکس های دختر باس, عکس های دختر باس چه جوری باشه, عکس های دختر باید, عکس های فیس بوکی دختر باس, پیامک دختر باس اس ام اس دختر باس, اس ام اس دخترباید چه جوری باشه, دختر باس, دختر باید چطور باشه, دختر باید چه جوری باشه, دختر باید چگون باشد, دختر نباس, دختر نباید چه جوری باشه, عکس های جالب دختر باس, عکس های خاص دختر باس, عکس های دختر باس, عکس های دختر باس چه جوری باشه, عکس های دختر باید, عکس های فیس بوکی دختر باس, پیامک دختر باس اس ام اس دختر باس, اس ام اس دخترباید چه جوری باشه, دختر باس, دختر باید چطور باشه, دختر باید چه جوری باشه, دختر باید چگون باشد, دختر نباس, دختر نباید چه جوری باشه, عکس های جالب دختر باس, عکس های خاص دختر باس, عکس های دختر باس, عکس های دختر باس چه جوری باشه, عکس های دختر باید, عکس های فیس بوکی دختر باس, پیامک دختر باس اس ام اس دختر باس, اس ام اس دخترباید چه جوری باشه, دختر باس, دختر باید چطور باشه, دختر باید چه جوری باشه, دختر باید چگون باشد, دختر نباس, دختر نباید چه جوری باشه, عکس های جالب دختر باس, عکس های خاص دختر باس, عکس های دختر باس, عکس های دختر باس چه جوری باشه, عکس های دختر باید, عکس های فیس بوکی دختر باس, پیامک دختر باس اس ام اس دختر باس, اس ام اس دخترباید چه جوری باشه, دختر باس, دختر باید چطور باشه, دختر باید چه جوری باشه, دختر باید چگون باشد, دختر نباس, دختر نباید چه جوری باشه, عکس های جالب دختر باس, عکس های خاص دختر باس, عکس های دختر باس, عکس های دختر باس چه جوری باشه, عکس های دختر باید, عکس های فیس بوکی دختر باس, پیامک دختر باس اس ام اس دختر باس, اس ام اس دخترباید چه جوری باشه, دختر باس, دختر باید چطور باشه, دختر باید چه جوری باشه, دختر باید چگون باشد, دختر نباس, دختر نباید چه جوری باشه, عکس های جالب دختر باس, عکس های خاص دختر باس, عکس های دختر باس, عکس های دختر باس چه جوری باشه, عکس های دختر باید, عکس های فیس بوکی دختر باس, پیامک دختر باس اس ام اس دختر باس, اس ام اس دخترباید چه جوری باشه, دختر باس, دختر باید چطور باشه, دختر باید چه جوری باشه, دختر باید چگون باشد, دختر نباس, دختر نباید چه جوری باشه, عکس های جالب دختر باس, عکس های خاص دختر باس, عکس های دختر باس, عکس های دختر باس چه جوری باشه, عکس های دختر باید, عکس های فیس بوکی دختر باس, پیامک دختر باس اس ام اس دختر باس, اس ام اس دخترباید چه جوری باشه, دختر باس, دختر باید چطور باشه, دختر باید چه جوری باشه, دختر باید چگون باشد, دختر نباس, دختر نباید چه جوری باشه, عکس های جالب دختر باس, عکس های خاص دختر باس, عکس های دختر باس, عکس های دختر باس چه جوری باشه, عکس های دختر باید, عکس های فیس بوکی دختر باس, پیامک دختر باس اس ام اس دختر باس, اس ام اس دخترباید چه جوری باشه, دختر باس, دختر باید چطور باشه, دختر باید چه جوری باشه, دختر باید چگون باشد, دختر نباس, دختر نباید چه جوری باشه, عکس های جالب دختر باس, عکس های خاص دختر باس, عکس های دختر باس, عکس های دختر باس چه جوری باشه, عکس های دختر باید, عکس های فیس بوکی دختر باس, پیامک دختر باس اس ام اس دختر باس, اس ام اس دخترباید چه جوری باشه, دختر باس, دختر باید چطور باشه, دختر باید چه جوری باشه, دختر باید چگون باشد, دختر نباس, دختر نباید چه جوری باشه, عکس های جالب دختر باس, عکس های خاص دختر باس, عکس های دختر باس, عکس های دختر باس چه جوری باشه, عکس های دختر باید, عکس های فیس بوکی دختر باس, پیامک دختر باس اس ام اس دختر باس, اس ام اس دخترباید چه جوری باشه, دختر باس, دختر باید چطور باشه, دختر باید چه جوری باشه, دختر باید چگون باشد, دختر نباس, دختر نباید چه جوری باشه, عکس های جالب دختر باس, عکس های خاص دختر باس, عکس های دختر باس, عکس های دختر باس چه جوری باشه, عکس های دختر باید, عکس های فیس بوکی دختر باس, پیامک دختر باس اس ام اس دختر باس, اس ام اس دخترباید چه جوری باشه, دختر باس, دختر باید چطور باشه, دختر باید چه جوری باشه, دختر باید چگون باشد, دختر نباس, دختر نباید چه جوری باشه, عکس های جالب دختر باس, عکس های خاص دختر باس, عکس های دختر باس, عکس های دختر باس چه جوری باشه, عکس های دختر باید, عکس های فیس بوکی دختر باس, پیامک دختر باس اس ام اس دختر باس, اس ام اس دخترباید چه جوری باشه, دختر باس, دختر باید چطور باشه, دختر باید چه جوری باشه, دختر باید چگون باشد, دختر نباس, دختر نباید چه جوری باشه, عکس های جالب دختر باس, عکس های خاص دختر باس, عکس های دختر باس, عکس های دختر باس چه جوری باشه, عکس های دختر باید, عکس های فیس بوکی دختر باس, پیامک دختر باس اس ام اس دختر باس, اس ام اس دخترباید چه جوری باشه, دختر باس, دختر باید چطور باشه, دختر باید چه جوری باشه, دختر باید چگون باشد, دختر نباس, دختر نباید چه جوری باشه, عکس های جالب دختر باس, عکس های خاص دختر باس, عکس های دختر باس, عکس های دختر باس چه جوری باشه, عکس های دختر باید, عکس های فیس بوکی دختر باس, پیامک دختر باس اس ام اس دختر باس, اس ام اس دخترباید چه جوری باشه, دختر باس, دختر باید چطور باشه, دختر باید چه جوری باشه, دختر باید چگون باشد, دختر نباس, دختر نباید چه جوری باشه, عکس های جالب دختر باس, عکس های خاص دختر باس, عکس های دختر باس, عکس های دختر باس چه جوری باشه, عکس های دختر باید, عکس های فیس بوکی دختر باس, پیامک دختر باس اس ام اس دختر باس, اس ام اس دخترباید چه جوری باشه, دختر باس, دختر باید چطور باشه, دختر باید چه جوری باشه, دختر باید چگون باشد, دختر نباس, دختر نباید چه جوری باشه, عکس های جالب دختر باس, عکس های خاص دختر باس, عکس های دختر باس, عکس های دختر باس چه جوری باشه, عکس های دختر باید, عکس های فیس بوکی دختر باس, پیامک دختر باس

اشتراک بگذارید :

ارسال به فیسنما

برچسب ها : ,, , , , , , , , , , , , , ,


کار های خنده دار تو آسانسور

بدون نظر

کارهای خنده دار تو آسانسور

وقتی در اسانسور بسته میشه با صدای بلند بگین :نترسین.. نگران نباشین ..لازم نیست خونواده هاتون رو خبر کنین چند لحظه دیگه در باز میشه.

وقتی همه سوار شدید و در بسته شد بلند بگید برای سلامتیه آقای راننده صلوات

وقتی از آسانسور پیاده میشین دگمه همه طبقات رو بزنین… مخصوصا اگه یه عده هنوز تو آسانسور هستن

. به دوست خیالی تون رو جوری که انگار همراه شما هست به همه معرفی کنین و شروع کنین الکی باهاش حرف زدن.

رو به دیوار آسانسور در حالی که پشت تون به همه هست بایستین…اگه شما نفر اولی باشید که سوار شدین به احتمال زیاد بقیه هم همین کارو میکنن

یه دفه بگین : ای وای ..نه .. بارون گرفت… بعدش چترتون رو باز کنین.

از همه آدرس ای- میلشون رو بپرسین و بعد آدرس هاشون رو مسخره کنین.

در کیفتون رو باز کنین و انگار یکی اون تو هست یواش بگین ..هوای کافی داری؟؟؟

هر کسی که وارد میشه باهاش دست بدین و یه سلام علیک حسابی بکنین و بگین میتونه شما رو جناب تیمسار صدا کنه.

هر از چند گاهی صدای گربه در بیارین.

به یکی از مسافر ها خیره بشین بعد یه دفعه بگین ..ا وه تو که یکی از اون هایی…بعد تا میتونین ازش فاصله بگیرین.

یه عروسک خیمه شب بازی دستتون بکنین و با بقیه مسافر ها از طرف اون حرف بزنین.

هر طبقه که میرسین ..صدای دینگ در بیارین..بعد به یکی از مسافر ها بگین نوبت تو هست …خدا بیامرزتت.

یه صندلی (تا شو) با خودتون بیارین یه دوربین با خودتون بیارین و از بقیه مسافر ها عکس بگیرین.

البته اگه دیدین همون پایین تحویلتون دادن به بیمارستان از ما به دل نگیرین.

وقتی چند نفر پشت سرتونن و می خوان سوار آسانسور بشن .. وقتی دستگیره ی درب آسانسور رو گرفتید تا باز کنید سریع دستتون رو بکشید انگار که برق گرفتتون !!فکر کنم بقیه با پله برن !!

وقتی آسانسور به هر طبقه رسید ، اعلام کنید ، مثلا بگید طبقهههههه پنجـــــــــــــــــــم

زیر لب این شعر رو باصدای آروم بخونید دارم میرم به تهرون …دارم میرم به تهرون ….(همزمان بشکن هم بزنید) دادادا دیدام دیمدام دام .. .. بعد هرکی نگاتون کرد ساکت شید ……….تا روشو برگردوند دوباره از اول !!!!

تا سوار آسانسور شدین یه هات داگ نیم متری از تو کیفتون در بیارین شروع کنید با ولع بخورید همزمان ملچ ملوچ هم بکنید

وقتی همه داشتن پیاده میشدن بگید: مسافرین عزیز کاپیتان با شما صحبت میکنه به امید دیدار شما در پرواز های بعد..

 

اشتراک بگذارید :

ارسال به فیسنما

برچسب ها : ,, , ,


والپیپر های بسیاز زیبا با موضوع رقص و موزیک سری جدید

بدون نظر

والپیپر , والپیپر موزیک , والپیپر دنس , والپیپر رقص , عکس پس زمینه رقص دختر , عکس پس زمینه موزیک زیبا , عکس پس زمینه باحال , والپیپر سایز بزرگ جدید ,

والپیپر , والپیپر موزیک , والپیپر دنس , والپیپر رقص , عکس پس زمینه رقص دختر , عکس پس زمینه موزیک زیبا , عکس پس زمینه باحال , والپیپر سایز بزرگ جدید , والپیپر , والپیپر موزیک , والپیپر دنس , والپیپر رقص , عکس پس زمینه رقص دختر , عکس پس زمینه موزیک زیبا , عکس پس زمینه باحال , والپیپر سایز بزرگ جدید , والپیپر , والپیپر موزیک , والپیپر دنس , والپیپر رقص , عکس پس زمینه رقص دختر , عکس پس زمینه موزیک زیبا , عکس پس زمینه باحال , والپیپر سایز بزرگ جدید , والپیپر , والپیپر موزیک , والپیپر دنس , والپیپر رقص , عکس پس زمینه رقص دختر , عکس پس زمینه موزیک زیبا , عکس پس زمینه باحال , والپیپر سایز بزرگ جدید , والپیپر , والپیپر موزیک , والپیپر دنس , والپیپر رقص , عکس پس زمینه رقص دختر , عکس پس زمینه موزیک زیبا , عکس پس زمینه باحال , والپیپر سایز بزرگ جدید , والپیپر , والپیپر موزیک , والپیپر دنس , والپیپر رقص , عکس پس زمینه رقص دختر , عکس پس زمینه موزیک زیبا , عکس پس زمینه باحال , والپیپر سایز بزرگ جدید , والپیپر , والپیپر موزیک , والپیپر دنس , والپیپر رقص , عکس پس زمینه رقص دختر , عکس پس زمینه موزیک زیبا , عکس پس زمینه باحال , والپیپر سایز بزرگ جدید , والپیپر , والپیپر موزیک , والپیپر دنس , والپیپر رقص , عکس پس زمینه رقص دختر , عکس پس زمینه موزیک زیبا , عکس پس زمینه باحال , والپیپر سایز بزرگ جدید , والپیپر , والپیپر موزیک , والپیپر دنس , والپیپر رقص , عکس پس زمینه رقص دختر , عکس پس زمینه موزیک زیبا , عکس پس زمینه باحال , والپیپر سایز بزرگ جدید , والپیپر , والپیپر موزیک , والپیپر دنس , والپیپر رقص , عکس پس زمینه رقص دختر , عکس پس زمینه موزیک زیبا , عکس پس زمینه باحال , والپیپر سایز بزرگ جدید ,

اشتراک بگذارید :

ارسال به فیسنما

برچسب ها : ,, , , , , , ,


ما هم فکو فامیل داریم – سری اول

بدون نظر

طنز فکو فامیل , جوک جدید فکو فامیل , طنز نوشته های ما هم فکو فامیل داریم , سری جدید ما هم فکو فامیل داریم , فکو فامیل داریم اسفند ماه ,

پسر خالم ابروهاش از مال مامانش نازکتره کفاصط
اونروز دیدم ابروهاش پر شده
میگم به آقا رامین ابروهاتم پرپشت شده که!!!
میگه پر کردم نزدیک عید مدلشو عوض کنم! ^.^

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

این مطلب بدون رضایت مدیر فانی فاز و توسط ربات کپی شده است

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

داداشم داش حرف میزد دختر خالم گفت مگه تخم مورچه خوردی
من؟؟؟؟
داداشم؟؟؟
تخم !!!!
مورچه؟؟؟؟
اینم دختر خالست ما داریم؟؟؟؟

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

سرما خوردم بامامانم رفتم دکتر, داره برام توضیح میده که چه داروهایی نوشته مامانم برگشته میگه آقای دکتر بهش بگین ناخوناشم بگیره حرفتونو گوش میده o_O

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

امروز رفتم دندنمو کشیدم پسر خالم اومده دلداریم بده میگه:عیبی نداره یه هفته دندونت در میاد
اینم فک و فامیله ما داریم انگاری ۵ سالمه

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

۳نفری جلوی کامپیوتر بودیم داشتیم کنسرت Adele رو نگاه می کردیم یکدفعه خواهرم گفت مامان دو تا کنسرت گرفته گفتم کنسرت کی؟؟
گفت کنسرت ماهی تو یخچاله!!!
اصن یه وضضضضی
خواهر بزرگ تره داریم؟عایا؟؟

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

ظهر تو تلویزیون دختره میگفت بابام گاواشو فروخته برا خواهرم جهاز خریده
بابام بهم گفت شانس آوردیم دختر نداریم ، وگرنه مجبور بودم بفروشمت

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

ساعت ۳نصفه شب پسر عموم زنگ زده میگه فیلم جاده خاکی رو دیدی میگم نه میگم پس پاشو زود ببینش تا اسفالتش نکردن
اخه اینم فک و فامیله ما داریم؟

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

به مامانم میگم عروسی دخترعمو کراوات بزنم یا پاپیون؟
برگشته میگه: زنگوله بنداز موقع برگشت دیگه گمت نکنیم دنبالت بگردیم!!!

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

یه بار مریض بودم، مامانم داشت داروهام رو می داد که داداش کوچیکم اومد گفت: من هم از این ها می خوام. مامانم گفت: الهی مامان بمیره برات! این ها پی پیه، فقط داداش باید بخوره! من از همون بچگی می دونستم منو از پرورشگاه آورده اند!

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

امروز داشتم با مامانم صحبت میکردم
حال نداشتم همینجوری هرچی میگفت منم میگفتم باشه که سریع تر برم
مامانم که اوضاع رو دید از موقعیت استفاده کرد
یه دفعه گفت بیا خونه تکونی
منم حواسم نبود گفتم باشه ):
هیچی دیگه الان دارم فرش میشورم
اونجوری نگاه نکن بیا پارو بکش

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

دیشب به مامانم میگم منو بفرست خونه شوهر خودتو راحت کن.
میگه اولا کسی از جونش سیر نشده بیاد تو رو بگیره..
دوما حق الناسه، ما خودمونو راحت کنیم دیگران رو ناراحت؟!
شما خواهر گمشده ندارین ؟؟؟

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

مادر خانمم از خرید برگشته
دخترم یک و نیمسالشه تا اونو دید سریع رفت به سمتش
تا مادرخانمم خواست بغلش کنه،
دخترم یه چک آبدار به صورتش میزنه روسری مادرش رو از سرمادرخانمم میگیره میره بغل مادرش.
پول مای بیبی ها هلالت ..

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

عاغا ما یه گودزیلا داریم ۹ ساله . این گودزیلای ما رو پلیس گرفته حالا به نظرتئن به چه جرمی
به جرم اینکه هر صبح ساعت۶:۲۰ با اون باجه تلفنی که پیش ایستگاه مدرسشون هست زنگ میزده به اتشنشانی و پلیس اونارو برای نماز صبح بیدار میکرده۰_۰

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

دختر عمم رفته آیفون۵ خریده ولی بلد نیست باهاش کار کنه
در سطحی که شماره هاشو مینویسه تو یه دفترچه با خودش میبره!!
بش گفتم خو چرا اینو خریدی؟؟؟ زل میزنه تو چشام میگه میخوام چشم بقیه درآد:/
موجودی ناشناخته
دختر

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

دخترخالم تریپ افسردگی برداشته به خالم گفته:خسته شدم از این زندگی لعنتی…هیشکی منو دوس نداره
خالم:پاشو ظرفا رو بشور….از خدا هم ناامید نباش..دوستت داره
دخترخالم:(((
خالم:)))

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

تــوو پذیرایی دراز کشیده بودم
جوری بالشو بغل کرده بودم ک بابام رد شد دید گفت:
بچه این لامصبو ببر توو اتاقت هرکاری خواستی بکن
اینجا خانواده نشسته

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

آقا چند روز پیش توخونه ما سر کنترل یه دعوایی بود نگوونپرس
بابام خطاب به داداشم:توله سگ بزن۲ میخوام “پورنگ”وببینم!
داداش ۸سالم: شبکه ۴ مستند داره میخوام اونوببییییییینم
خودتون قضاوت کنید دیگه

اشتراک بگذارید :

ارسال به فیسنما

برچسب ها : ,, , , ,


چیزی که دخترا میبینن چیزی که دخترا درست میکنن!!

بدون نظر

چیزی که دخترا میبینن چیزی که دخترا درست میکنن , عکس سوژه دخترا , اشپزی ضایع دخترا , دخترای سوژه , غذا درس کردن دخترا , ضد دختر , انتی گیرل , عکس ضد دختر باحال , عکس باحال , سری جدید عکس جالب , عکس های ضد دختر,سوژه های دخترا,عکس های خنده دار جدید,سری تصاویر باحال

چیزی که دخترا میبینن چیزی که دخترا درست میکنن , عکس سوژه دخترا , اشپزی ضایع دخترا , دخترای سوژه , غذا درس کردن دخترا , ضد دختر , انتی گیرل , عکس ضد دختر باحال , عکس باحال , سری جدید عکس جالب , عکس های ضد دختر,سوژه های دخترا,عکس های خنده دار جدید,سری تصاویر باحال چیزی که دخترا میبینن چیزی که دخترا درست میکنن , عکس سوژه دخترا , اشپزی ضایع دخترا , دخترای سوژه , غذا درس کردن دخترا , ضد دختر , انتی گیرل , عکس ضد دختر باحال , عکس باحال , سری جدید عکس جالب , عکس های ضد دختر,سوژه های دخترا,عکس های خنده دار جدید,سری تصاویر باحال چیزی که دخترا میبینن چیزی که دخترا درست میکنن , عکس سوژه دخترا , اشپزی ضایع دخترا , دخترای سوژه , غذا درس کردن دخترا , ضد دختر , انتی گیرل , عکس ضد دختر باحال , عکس باحال , سری جدید عکس جالب , عکس های ضد دختر,سوژه های دخترا,عکس های خنده دار جدید,سری تصاویر باحال چیزی که دخترا میبینن چیزی که دخترا درست میکنن , عکس سوژه دخترا , اشپزی ضایع دخترا , دخترای سوژه , غذا درس کردن دخترا , ضد دختر , انتی گیرل , عکس ضد دختر باحال , عکس باحال , سری جدید عکس جالب , عکس های ضد دختر,سوژه های دخترا,عکس های خنده دار جدید,سری تصاویر باحال چیزی که دخترا میبینن چیزی که دخترا درست میکنن , عکس سوژه دخترا , اشپزی ضایع دخترا , دخترای سوژه , غذا درس کردن دخترا , ضد دختر , انتی گیرل , عکس ضد دختر باحال , عکس باحال , سری جدید عکس جالب , عکس های ضد دختر,سوژه های دخترا,عکس های خنده دار جدید,سری تصاویر باحال چیزی که دخترا میبینن چیزی که دخترا درست میکنن , عکس سوژه دخترا , اشپزی ضایع دخترا , دخترای سوژه , غذا درس کردن دخترا , ضد دختر , انتی گیرل , عکس ضد دختر باحال , عکس باحال , سری جدید عکس جالب , عکس های ضد دختر,سوژه های دخترا,عکس های خنده دار جدید,سری تصاویر باحال چیزی که دخترا میبینن چیزی که دخترا درست میکنن , عکس سوژه دخترا , اشپزی ضایع دخترا , دخترای سوژه , غذا درس کردن دخترا , ضد دختر , انتی گیرل , عکس ضد دختر باحال , عکس باحال , سری جدید عکس جالب , عکس های ضد دختر,سوژه های دخترا,عکس های خنده دار جدید,سری تصاویر باحال چیزی که دخترا میبینن چیزی که دخترا درست میکنن , عکس سوژه دخترا , اشپزی ضایع دخترا , دخترای سوژه , غذا درس کردن دخترا , ضد دختر , انتی گیرل , عکس ضد دختر باحال , عکس باحال , سری جدید عکس جالب , عکس های ضد دختر,سوژه های دخترا,عکس های خنده دار جدید,سری تصاویر باحال چیزی که دخترا میبینن چیزی که دخترا درست میکنن , عکس سوژه دخترا , اشپزی ضایع دخترا , دخترای سوژه , غذا درس کردن دخترا , ضد دختر , انتی گیرل , عکس ضد دختر باحال , عکس باحال , سری جدید عکس جالب , عکس های ضد دختر,سوژه های دخترا,عکس های خنده دار جدید,سری تصاویر باحال

اشتراک بگذارید :

ارسال به فیسنما

برچسب ها : ,, , , , , , , , , , , , ,


مدل ساعت دخترانه و زنانه ۲۰۱۴

بدون نظر

مدل ساعت دخترانه و زنانه 2014 , مدل ساعت 2014 , مدل ساعت 1393 , مدل ساعت93 , مدل جدید ساعت زنانه , مدل جدید ساعت دخترانه , مدل جدید ساعت دخترانه شیک , مدل جدید و شیک دخترانه , مدل جدید ساعت 2014 , مدل جدید ساعت 93 , مدل جدید ساعت دخترانه 93 , مدل جدید و زیبا ساعت , مدل جدید و زیبا ساعت دخترانه , مدل جدید و زیبا دخترانه 2014 شیک ,

مدل ساعت دخترانه و زنانه 2014 , مدل ساعت 2014 , مدل ساعت 1393 , مدل ساعت93 , مدل جدید ساعت زنانه , مدل جدید ساعت دخترانه , مدل جدید ساعت دخترانه شیک , مدل جدید و شیک دخترانه , مدل جدید ساعت 2014 , مدل جدید ساعت 93 , مدل جدید ساعت دخترانه 93 , مدل جدید و زیبا ساعت , مدل جدید و زیبا ساعت دخترانه , مدل جدید و زیبا دخترانه 2014 شیک , مدل ساعت دخترانه و زنانه 2014 , مدل ساعت 2014 , مدل ساعت 1393 , مدل ساعت93 , مدل جدید ساعت زنانه , مدل جدید ساعت دخترانه , مدل جدید ساعت دخترانه شیک , مدل جدید و شیک دخترانه , مدل جدید ساعت 2014 , مدل جدید ساعت 93 , مدل جدید ساعت دخترانه 93 , مدل جدید و زیبا ساعت , مدل جدید و زیبا ساعت دخترانه , مدل جدید و زیبا دخترانه 2014 شیک , مدل ساعت دخترانه و زنانه 2014 , مدل ساعت 2014 , مدل ساعت 1393 , مدل ساعت93 , مدل جدید ساعت زنانه , مدل جدید ساعت دخترانه , مدل جدید ساعت دخترانه شیک , مدل جدید و شیک دخترانه , مدل جدید ساعت 2014 , مدل جدید ساعت 93 , مدل جدید ساعت دخترانه 93 , مدل جدید و زیبا ساعت , مدل جدید و زیبا ساعت دخترانه , مدل جدید و زیبا دخترانه 2014 شیک , مدل ساعت دخترانه و زنانه 2014 , مدل ساعت 2014 , مدل ساعت 1393 , مدل ساعت93 , مدل جدید ساعت زنانه , مدل جدید ساعت دخترانه , مدل جدید ساعت دخترانه شیک , مدل جدید و شیک دخترانه , مدل جدید ساعت 2014 , مدل جدید ساعت 93 , مدل جدید ساعت دخترانه 93 , مدل جدید و زیبا ساعت , مدل جدید و زیبا ساعت دخترانه , مدل جدید و زیبا دخترانه 2014 شیک , مدل ساعت دخترانه و زنانه 2014 , مدل ساعت 2014 , مدل ساعت 1393 , مدل ساعت93 , مدل جدید ساعت زنانه , مدل جدید ساعت دخترانه , مدل جدید ساعت دخترانه شیک , مدل جدید و شیک دخترانه , مدل جدید ساعت 2014 , مدل جدید ساعت 93 , مدل جدید ساعت دخترانه 93 , مدل جدید و زیبا ساعت , مدل جدید و زیبا ساعت دخترانه , مدل جدید و زیبا دخترانه 2014 شیک , مدل ساعت دخترانه و زنانه 2014 , مدل ساعت 2014 , مدل ساعت 1393 , مدل ساعت93 , مدل جدید ساعت زنانه , مدل جدید ساعت دخترانه , مدل جدید ساعت دخترانه شیک , مدل جدید و شیک دخترانه , مدل جدید ساعت 2014 , مدل جدید ساعت 93 , مدل جدید ساعت دخترانه 93 , مدل جدید و زیبا ساعت , مدل جدید و زیبا ساعت دخترانه , مدل جدید و زیبا دخترانه 2014 شیک , مدل ساعت دخترانه و زنانه 2014 , مدل ساعت 2014 , مدل ساعت 1393 , مدل ساعت93 , مدل جدید ساعت زنانه , مدل جدید ساعت دخترانه , مدل جدید ساعت دخترانه شیک , مدل جدید و شیک دخترانه , مدل جدید ساعت 2014 , مدل جدید ساعت 93 , مدل جدید ساعت دخترانه 93 , مدل جدید و زیبا ساعت , مدل جدید و زیبا ساعت دخترانه , مدل جدید و زیبا دخترانه 2014 شیک , مدل ساعت دخترانه و زنانه 2014 , مدل ساعت 2014 , مدل ساعت 1393 , مدل ساعت93 , مدل جدید ساعت زنانه , مدل جدید ساعت دخترانه , مدل جدید ساعت دخترانه شیک , مدل جدید و شیک دخترانه , مدل جدید ساعت 2014 , مدل جدید ساعت 93 , مدل جدید ساعت دخترانه 93 , مدل جدید و زیبا ساعت , مدل جدید و زیبا ساعت دخترانه , مدل جدید و زیبا دخترانه 2014 شیک , مدل ساعت دخترانه و زنانه 2014 , مدل ساعت 2014 , مدل ساعت 1393 , مدل ساعت93 , مدل جدید ساعت زنانه , مدل جدید ساعت دخترانه , مدل جدید ساعت دخترانه شیک , مدل جدید و شیک دخترانه , مدل جدید ساعت 2014 , مدل جدید ساعت 93 , مدل جدید ساعت دخترانه 93 , مدل جدید و زیبا ساعت , مدل جدید و زیبا ساعت دخترانه , مدل جدید و زیبا دخترانه 2014 شیک , مدل ساعت دخترانه و زنانه 2014 , مدل ساعت 2014 , مدل ساعت 1393 , مدل ساعت93 , مدل جدید ساعت زنانه , مدل جدید ساعت دخترانه , مدل جدید ساعت دخترانه شیک , مدل جدید و شیک دخترانه , مدل جدید ساعت 2014 , مدل جدید ساعت 93 , مدل جدید ساعت دخترانه 93 , مدل جدید و زیبا ساعت , مدل جدید و زیبا ساعت دخترانه , مدل جدید و زیبا دخترانه 2014 شیک , مدل ساعت دخترانه و زنانه 2014 , مدل ساعت 2014 , مدل ساعت 1393 , مدل ساعت93 , مدل جدید ساعت زنانه , مدل جدید ساعت دخترانه , مدل جدید ساعت دخترانه شیک , مدل جدید و شیک دخترانه , مدل جدید ساعت 2014 , مدل جدید ساعت 93 , مدل جدید ساعت دخترانه 93 , مدل جدید و زیبا ساعت , مدل جدید و زیبا ساعت دخترانه , مدل جدید و زیبا دخترانه 2014 شیک , مدل ساعت دخترانه و زنانه 2014 , مدل ساعت 2014 , مدل ساعت 1393 , مدل ساعت93 , مدل جدید ساعت زنانه , مدل جدید ساعت دخترانه , مدل جدید ساعت دخترانه شیک , مدل جدید و شیک دخترانه , مدل جدید ساعت 2014 , مدل جدید ساعت 93 , مدل جدید ساعت دخترانه 93 , مدل جدید و زیبا ساعت , مدل جدید و زیبا ساعت دخترانه , مدل جدید و زیبا دخترانه 2014 شیک , مدل ساعت دخترانه و زنانه 2014 , مدل ساعت 2014 , مدل ساعت 1393 , مدل ساعت93 , مدل جدید ساعت زنانه , مدل جدید ساعت دخترانه , مدل جدید ساعت دخترانه شیک , مدل جدید و شیک دخترانه , مدل جدید ساعت 2014 , مدل جدید ساعت 93 , مدل جدید ساعت دخترانه 93 , مدل جدید و زیبا ساعت , مدل جدید و زیبا ساعت دخترانه , مدل جدید و زیبا دخترانه 2014 شیک ,

اشتراک بگذارید :

ارسال به فیسنما

برچسب ها : ,, , , , , , , , , , , , ,


دانلود بهترین والپیپر های جنگل های پاییزی

بدون نظر

دانلود بهترین والپیپر های پاییزی , والپیپر درختان پاییزی , عکس پس زمینه جنگل پاییزی , بهترین عکس های پاییز , سایت والپیپر , عکس های زیبا از طبیعت ,

دانلود بهترین والپیپر های پاییزی , والپیپر درختان پاییزی , عکس پس زمینه جنگل پاییزی , بهترین عکس های پاییز , سایت والپیپر , عکس های زیبا از طبیعت , دانلود بهترین والپیپر های پاییزی , والپیپر درختان پاییزی , عکس پس زمینه جنگل پاییزی , بهترین عکس های پاییز , سایت والپیپر , عکس های زیبا از طبیعت , دانلود بهترین والپیپر های پاییزی , والپیپر درختان پاییزی , عکس پس زمینه جنگل پاییزی , بهترین عکس های پاییز , سایت والپیپر , عکس های زیبا از طبیعت , دانلود بهترین والپیپر های پاییزی , والپیپر درختان پاییزی , عکس پس زمینه جنگل پاییزی , بهترین عکس های پاییز , سایت والپیپر , عکس های زیبا از طبیعت , دانلود بهترین والپیپر های پاییزی , والپیپر درختان پاییزی , عکس پس زمینه جنگل پاییزی , بهترین عکس های پاییز , سایت والپیپر , عکس های زیبا از طبیعت , دانلود بهترین والپیپر های پاییزی , والپیپر درختان پاییزی , عکس پس زمینه جنگل پاییزی , بهترین عکس های پاییز , سایت والپیپر , عکس های زیبا از طبیعت , دانلود بهترین والپیپر های پاییزی , والپیپر درختان پاییزی , عکس پس زمینه جنگل پاییزی , بهترین عکس های پاییز , سایت والپیپر , عکس های زیبا از طبیعت , دانلود بهترین والپیپر های پاییزی , والپیپر درختان پاییزی , عکس پس زمینه جنگل پاییزی , بهترین عکس های پاییز , سایت والپیپر , عکس های زیبا از طبیعت , دانلود بهترین والپیپر های پاییزی , والپیپر درختان پاییزی , عکس پس زمینه جنگل پاییزی , بهترین عکس های پاییز , سایت والپیپر , عکس های زیبا از طبیعت , دانلود بهترین والپیپر های پاییزی , والپیپر درختان پاییزی , عکس پس زمینه جنگل پاییزی , بهترین عکس های پاییز , سایت والپیپر , عکس های زیبا از طبیعت ,

اشتراک بگذارید :

ارسال به فیسنما

برچسب ها : ,, , , , ,


طرز تهیه مرغ ذغالی

بدون نظر

طرز تهیه مرغ ذغالی , موتد برای مرغ زغالی , مرغ زغالی , دستور پخت مرغ زغالی , آموزش مرغ زغالی ,

مواد لازم :

 

گوشت سینه‌مرغ
نیم کیلو
گشنیز و نعنا
۲۰۰ گرم
مایونز
۵۰ گرم (دو قاشق غذاخوری)
ماست
۵۰ گرم (دو قاشق غذاخوری)
روغن مایع
دو قاشق سوپخوری
سیر
یک حبه بزرگ
سرکه
دو قاشق غذاخوری
فلفل سبز تند
یک تا دو عدد
ذغال
یک تکه

این مطلب بدون رضایت مدیر فانی فاز و توسط ربات کپی شده

طرز تهیه :
روغن را داغ کرده، فلفل و سیر ریز شده را در آن کمی تفت می‌دهیم، مرغ را به تکه‌های مربع شکل خرد کرده و در روغن ریخته، همراه موادمان تفت می‌دهیم. در ظرفی ماست، سرکه، مایونز، گشنیز و نعنای ساطوری شده را مخلوط کرده، در این هنگام روی حرارت متوسط، مرغ را سرخ می‌کنیم تا روغن بیاندازد.

 

روی مرغ نمک می‌پاشیم سس آماده شده را روی آن ریخته، مخلوط می‌کنیم. سپس تکه ذغالی را روی حرارت سرخ می‌کنیم،

 

یک تکه فویل را به صورت کاسه درآورده، در وسط مرغ گذاشته، یک قاشق روغن‌مایع در آن ریخته و ذغال سرخ شده را در وسط فویل قرار داده، در ظرف را می‌گذاریم، حرارت را خاموش می‌کنیم بعد از سه تا چهار دقیقه، مرغ ما بوی ذغال را به خود گرفته و می‌توانیم در ظرف را برداریم.این غذا را می‌توان با نان یا برنج سرو کرد.

اشتراک بگذارید :

ارسال به فیسنما

برچسب ها : ,, , , ,


اس ام اس های مورد داشتیم – سری پنجم

بدون نظر

مورد داشتیم - سری 3 , مورد داریم , طنز جدید مورد داشتیم , اس ام اس مورد داشتیم , جوک مورد داشتیم , طنز نوشته های مورد داشتیم ,

مورد داشتیم دختره مدل ابروهاشو با مدل ابروهای مخاطب خاصش ست میکرده

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

مورد داشتیم دختره تا اخر اسفند اومده روز اول عیدم با استادا سفره هفتسین پهن کردن…..

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

مورد داشتیم طرف رفته خواستگاری،عروس چای آورده…
داماد گفته:اگه میشه تو لیوان خودم بیار!!!!

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

مورد داشتیم به پسره گفتن
عکستو واسم بفرس
گفته با ارایش یا بی ارایش!!!

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

مورد داشتیم از همین الان خرید عید نوروز رو شروع کرده .
فقط منتظر تحویل ساله که بهر هموم و لباس نوشو بپوشه

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

مورد داشتیم طرف تو خوابگاه به خاطر کثیفی همه ظرفا یه قابلمه دوازده نفره برداشته وتوش یه تخم مرغ نیمرو کرده مدیونید اگه فکر کنید من بودم!

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

مورد داشـــتــــیم دخـــتــــره بـــا یه آیدی آبـــجـــیشـــه بـــا یه آیدی دیگـــه جـــی افـــش ! خـــعلی هنرمیخـــوادا دخـــتــــر اســـت دیگـــر!

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

مورد داشتیم پسره از بس به مدرسه علاقه داشته سیزده بدر با خانواده رفتن تو حیاط مدرسه چادر زدن خیلی هم ریلکس….

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

مورد داشتیم پسره میخواسته از ایست بازرسی حرم رد بشه بهش گیر دادن که چادرت کو ؟

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

مورد داشتیم دختره apple قرض گرفته که فقط تو آیینه عکس بندازه بزاره فیس بوک :))))

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

مورد داشتیم دختره تو امتحان رانندگی میخواسته دنده عقب بره
به جای این که دستشو بندازه پشت صندلی انداخته گردن افسر !! :دی

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

مورد داشتیم تو بارون زنجیر چرخ بسته
جالبشم اینجاست که بسکوات هم میکرده

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

مورد داشیتم کارت ملی دختره عکس کلیپس بوده

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

مورد داشتیم دختره به رولت خامه ایی میگفته کیک حلقه ایی

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

مورد داریم
با یکی یاره…
با بقیه هم اره…
اونوقت برای من ادعای پاکی هم داره…

 (¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ FUNY FAZ ♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)

مورد داشتیم دختره قفل گوشیشو گذاشته رو شناساییه چهره !
بعدش رفت حموم برگشت دیگه گوشیش نشناختتش

اشتراک بگذارید :

ارسال به فیسنما

برچسب ها : ,, , , , , , , ,


بیوگرافی مهسا کامیابی + عکس

بدون نظر

الناز شاکردوست , بیوگرافی مهسا کامیابی , تحصیلات مهسا کامیابی , تینا اخوندتبار , زندگی شخصی مهسا کامیابی , سن مهسا کامیابی , عکسهای جدید مهسا کامیابی , فیلم های مهسا کامیابی , مسعود ده نمکی , مهسا کامیابی 93 , مهسا کامیابی در اخراجی 3 , مهسا کامیابی در بچه های نسبتا بد , مهسا کامیابی در رسوایی , مهسا کامیابی و ماشین گران قیمت , مهسا کامیابی و همسرش , مهسا کامیابی کیست ,

مهسا کامیابی بازیگر جوان و با استعداد ایرانی ، که در کارنامه هنری وی میتوان همکاری با کارگردان مطرح مسعود ده نمکی برای فیلم اخراجی های ۳ را دید، در تازه ترین فیلم خود باز هم برای ده نمکی جلوی دوربین رفته و با بازیگرانی مطرح چون الناز شاکردوست و تینا اخوند تبار در “رسوایی” همبازی شده است.

تاریخ تولد : ۲۲ فروردین  ۱۳۶۸

محل تولد : تهران

تحصیلات : کارشناسی گرافیک

مهسا کامیابی بازیگر سینمای ایران، تک فرزند است و تحصیلات خود را تاکنون تا مقطع کارشناسی گرافیک ادامه داده است. فعالیت‌های هنری را با شرکت در دوره‌های آموزشی بازیگری به مدت دو سال(مقدماتی و پیشرفته) و تحت نظر امین تارخ آغاز کرد.

او در فیلم رسوایی به کارگردانی ده نمکی و در مجموعه تلویزیونی قهر و آشتی به کارگردانی علی ژکان و کامران قدکچیان  ایفای نقش کرده است . لازم به ذکر است او در این مجموعه تلویزیونی نقش اول را بر عهده دارد. همچنین مهسا کامیابی در فیلم بچه های نسبتاً بد به کارگردانی سیروس مقدم نیز بازی کرده است. مهسا کامیابی در فیلم اخراجی ها ۳ به کارگردانی مسعود ده نمکی نیز ایفای نقش داشته است.

مهسا کامیابی بازیگر جوان و با استعداد ایرانی ، که در کارنامه هنری وی میتوان همکاری با کارگردان مطرح مسعود ده نمکی برای فیلم اخراجی های ۳ را دید، در تازه ترین فیلم خود باز هم برای ده نمکی جلوی دوربین رفته و با بازیگرانی مطرح چون الناز شاکردوست و تینا اخوند تبار در “رسوایی” همبازی شده است. تاریخ تولد : ۲۲ فروردین ۱۳۶۸ محل تولد : تهران تحصیلات : کارشناسی گرافیک مهسا کامیابی بازیگر سینمای ایران، تک فرزند است و تحصیلات خود را تاکنون تا مقطع کارشناسی گرافیک ادامه داده است. فعالیت‌های هنری را با شرکت در دوره‌های آموزشی بازیگری به مدت دو سال(مقدماتی و پیشرفته) و تحت نظر امین تارخ آغاز کرد. او در فیلم رسوایی به کارگردانی ده نمکی و در مجموعه تلویزیونی قهر و آشتی به کارگردانی علی ژکان و کامران قدکچیان ایفای نقش کرده است . لازم به ذکر است او در این مجموعه تلویزیونی نقش اول را بر عهده دارد. همچنین مهسا کامیابی در فیلم بچه های نسبتاً بد به کارگردانی سیروس مقدم نیز بازی کرده است. مهسا کامیابی در فیلم اخراجی ها ۳ به کارگردانی مسعود ده نمکی نیز ایفای نقش داشته است. مهسا کامیابی بازیگر جوان و با استعداد ایرانی ، که در کارنامه هنری وی میتوان همکاری با کارگردان مطرح مسعود ده نمکی برای فیلم اخراجی های ۳ را دید، در تازه ترین فیلم خود باز هم برای ده نمکی جلوی دوربین رفته و با بازیگرانی مطرح چون الناز شاکردوست و تینا اخوند تبار در “رسوایی” همبازی شده است. تاریخ تولد : ۲۲ فروردین ۱۳۶۸ محل تولد : تهران تحصیلات : کارشناسی گرافیک مهسا کامیابی بازیگر سینمای ایران، تک فرزند است و تحصیلات خود را تاکنون تا مقطع کارشناسی گرافیک ادامه داده است. فعالیت‌های هنری را با شرکت در دوره‌های آموزشی بازیگری به مدت دو سال(مقدماتی و پیشرفته) و تحت نظر امین تارخ آغاز کرد. او در فیلم رسوایی به کارگردانی ده نمکی و در مجموعه تلویزیونی قهر و آشتی به کارگردانی علی ژکان و کامران قدکچیان ایفای نقش کرده است . لازم به ذکر است او در این مجموعه تلویزیونی نقش اول را بر عهده دارد. همچنین مهسا کامیابی در فیلم بچه های نسبتاً بد به کارگردانی سیروس مقدم نیز بازی کرده است. مهسا کامیابی در فیلم اخراجی ها ۳ به کارگردانی مسعود ده نمکی نیز ایفای نقش داشته است. مهسا کامیابی بازیگر جوان و با استعداد ایرانی ، که در کارنامه هنری وی میتوان همکاری با کارگردان مطرح مسعود ده نمکی برای فیلم اخراجی های ۳ را دید، در تازه ترین فیلم خود باز هم برای ده نمکی جلوی دوربین رفته و با بازیگرانی مطرح چون الناز شاکردوست و تینا اخوند تبار در “رسوایی” همبازی شده است. تاریخ تولد : ۲۲ فروردین ۱۳۶۸ محل تولد : تهران تحصیلات : کارشناسی گرافیک مهسا کامیابی بازیگر سینمای ایران، تک فرزند است و تحصیلات خود را تاکنون تا مقطع کارشناسی گرافیک ادامه داده است. فعالیت‌های هنری را با شرکت در دوره‌های آموزشی بازیگری به مدت دو سال(مقدماتی و پیشرفته) و تحت نظر امین تارخ آغاز کرد. او در فیلم رسوایی به کارگردانی ده نمکی و در مجموعه تلویزیونی قهر و آشتی به کارگردانی علی ژکان و کامران قدکچیان ایفای نقش کرده است . لازم به ذکر است او در این مجموعه تلویزیونی نقش اول را بر عهده دارد. همچنین مهسا کامیابی در فیلم بچه های نسبتاً بد به کارگردانی سیروس مقدم نیز بازی کرده است. مهسا کامیابی در فیلم اخراجی ها ۳ به کارگردانی مسعود ده نمکی نیز ایفای نقش داشته است. مهسا کامیابی بازیگر جوان و با استعداد ایرانی ، که در کارنامه هنری وی میتوان همکاری با کارگردان مطرح مسعود ده نمکی برای فیلم اخراجی های ۳ را دید، در تازه ترین فیلم خود باز هم برای ده نمکی جلوی دوربین رفته و با بازیگرانی مطرح چون الناز شاکردوست و تینا اخوند تبار در “رسوایی” همبازی شده است. تاریخ تولد : ۲۲ فروردین ۱۳۶۸ محل تولد : تهران تحصیلات : کارشناسی گرافیک مهسا کامیابی بازیگر سینمای ایران، تک فرزند است و تحصیلات خود را تاکنون تا مقطع کارشناسی گرافیک ادامه داده است. فعالیت‌های هنری را با شرکت در دوره‌های آموزشی بازیگری به مدت دو سال(مقدماتی و پیشرفته) و تحت نظر امین تارخ آغاز کرد. او در فیلم رسوایی به کارگردانی ده نمکی و در مجموعه تلویزیونی قهر و آشتی به کارگردانی علی ژکان و کامران قدکچیان ایفای نقش کرده است . لازم به ذکر است او در این مجموعه تلویزیونی نقش اول را بر عهده دارد. همچنین مهسا کامیابی در فیلم بچه های نسبتاً بد به کارگردانی سیروس مقدم نیز بازی کرده است. مهسا کامیابی در فیلم اخراجی ها ۳ به کارگردانی مسعود ده نمکی نیز ایفای نقش داشته است.

اشتراک بگذارید :

ارسال به فیسنما

برچسب ها : ,, , , , , , , , , , , , , , , ,


..